/საბუღალტრო დოკუმენტაცია
საბუღალტრო დოკუმენტაცია 2018-08-29T19:26:58+04:00

წინამდებარე გვერდზე მოცემულია იმ დოკუმენტების შაბლონები რაც ყველაზე ხშირად იხმარება ბუღლტერიაში. თქვენ შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ გადმოწეროთ აღნიშნული დოკუმეტაციის ნიმუშები და გამოიყენოთ

 

ინვოისი-ქართული

ინვოისი ინგლისური

სალაროს გასავლის ორდერი

სალაროს შემოსავლის ორდერი

შედარების აქტი

შესყიდვის აქტი

ურთიერთჩათვლის აქტი