აუდიტი, ბუღალტერია, იურიდიული მომსახურება 2018-03-14T12:46:43+00:00

ჩვენი სერვისები

ჩვენი კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია აუდიტი, იურიდიული მომსახურება და საბუღალტრო მომსახურება

აუდიტი

აუდიტი – ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (ფინანსური აუდიტი) წარმოადგენს ჩვენი კომპანიის საქმიანობის ძირითად სახეს. ამ სფეროსი 2016 წელს განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ჩვენი კომპანია გახდა ერთ-ერთი პირველთაგანი ვინც გაიარა რეგისტრაცია და მიიღო  ფინანსური აუდიტის ჩატარების უფლება (SARAS-F-224957). ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გარდა საქართველოში ძალიან მოთხოვნადია აგრეთვე ე.წ. საგადასახადო აუდიტი, რომელიც ტარდება კომპანიის ინიციატივით და მისი მიზანი არის გაარკვიოს საგადასახადო რისკები მანამ სანამ საგადასახადო შემოწმება დაიწყება და მიიღოს ზომები არსებული შედომების გამოსასწორებლად ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

იურიდიული მომსახურება

იურიდიული მომსახურება – მუშაობის პერიოდში ყველა კომპანიას უწევს სხვადახსხვა იურიდიული საკითხების გადაწყვეტა, (მომწოდებელთან ან მყიდველთან კონტრაქტი, შრომთი ხელშეკრულება, პარტნიორებს შორის ურთიერთობა) ხშირად კომპანიები ამას არა იურისტის არამედ საკუთარი ძალებით, თავად მენეჯერის ან ბუღალტერის მეშვეობით აკეთებენ,  რომელთაც სპეციფიური ცოდნა არ გააჩნიათ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს  გართულებები და მხოლოდ შემდგომ გართულების მერე მიმართავენ იურიდიულ ფირმებს ან საადვოკატო ბიუროებს. იურიდიული მომსახურების სწორად გამოყენება გულისმობს არა არსებული პრობლემების მოგვარებას არამედ პირველ რიგში ამ პრობლემების პრევენციას. ჩვენი კომპანიის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება დაბალ ფასად. აღნიშNული შესაძლებელი იმის ხარჯზე, რომ როგორც წესი კომპანიათა უმეტესობას არ ჭირდებათ იურისტი მუდმივად  და ჩვენი იურისტები ემსახურებინ პარალელურად სხვადასხვა კომპანიებს. იურისტებს გააჩნიათ მაღალი კვალიფიკაცია და მდიდარი გამოცდილება სხვადასხვა სფეროში და სხვადასხვა სპეციფიკის კომპანიბთან მუშაობის შედეგად.

იურიდიული მომსახურება – იურიდიული კომპანია

საბუღალტრო მომსახურება, ბუღალტრული მომსახურება

საბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო მომსახურება – ბუღალტერიის აუთსორსინგი ყველაზე ხშირად მოთხოვნადი სერვისია ჩვენს რეალობაში. ჩვენი კომპანიის საბუღატრო მომსახურებით წლების განმავლობაში სარგებლობს რამოდენიმე ათეული ორგანიზაცია. სხვა საბუღალტრო ფირმები სგან განსხვავებით ჩვენთან მოქმედებს ორ დონიანი მექანიზმი. რაც გულისხმობს შემსდეგს. ბურალტრის ნამუშევარს ამოწმებს აუდიტორი, ჩვენ აგრეთვე ვირებთ სრულ პასუხისმგებლობას შესრულებულ სამუშაოზე. პარტნიორის მოთხოვენბიდან და საჭორებებიდან გამომდინარე  შეიძელბა ბუღალტერიის აუთსორსინგი სხვადასხვა სქემის მეშვეობით ავაწყოთ. ერთ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ბუღალტერის მივლინება პარტნიორის საწარმოში და იქიდან მუშაობა, მეორე შემთხვევაში ბუღალტერი მუშაობდეს ჩვენი ოფისიდან, მესამე შემთხვევაში შესაძლებალია გარკვეული გრაფიკის დაწესება. 

ქონების შეფასება

ქონების შეფასება ასევე ხშირად მოთხოვნადი სერვისია ჩვენი კომპანიის. ამ ეტაპზე ჩვენ ვახორციელებთ მხოლოდ უძრავო ქონების შეფასებით მომსახურებას, რის თაობაზედაც გაგავაჩნია “ლიცენზია”. 

ბუღალტრული მომსახურება, უძრავი ქონების შეფასება, ბუღალტრული კომპანია, საადვოკატო ბიურო, ბუღალტრული ფირმა, საგადასახადო აუდიტი, ბუღალტერიის წარმოება დისტანციურად, ბუღალტრული აუთსორსინგი, საბუღალტრო კომპანია, ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო ფირმა, აუდიტორული კომპანია,აუდიტორული კომპანია